Cam Endüstrisi
Cam Endüstrisi
 

Cam, fiziksel bakımdan bir katı olup belirli bir ergime noktası olmayan, aşırı soğutulmuş bir sıvıdır. Kristalleşmesine mani olacak kadar yüksek bir viskoziteye sahiptir. Kimyasal açıdan ise kumun, alkali ve toprak alkali bileşiklerinin ve diğer cam yapıcı maddelerin bozundurulmaları ve ergitilmeleri ile oluşan uçucu olmayan inorganik oksitlerin meydana getirdiği, genellikle alkali ve toprak alkali silikatlardan ibaret kompleks bir üründür. Tamamı ile camlaşmış bir saydam ürün halinde olabildiği gibi, az miktarda camlaşmayan maddenin çok miktarda camlaşmış ürün ile olan süspansiyonu şeklinde de olabilir.

Cam Sanayii; malzemesi, teknolojisi, enerjisi, özel araç gereciyle ağır bir endüstridir. Cam endüstrisinde hammadde başlangıç malzemesi olarak alınır, işlenir, bitmiş olarak dışarı çıkar. Üretim esnasında çoklukla tek seferde biçimlenir. Çok geniş bir bilgi ve teknoloji donanımı gerektirir. Rekabet yoğun bir sektör olduğundan malzeme ekonomisi çok önemlidir.

Ulusal ekonomimiz açısından da, ürünleriyle otomotiv, inşaat, beyaz eşya, gıda, meşrubat, ilaç, kozmetik, turizm gibi birçok alana girdi veren sanayi alanlarından biri olup, sağladığı istihdam, üretim ve ihracat ile oldukça önemli bir konuma sahiptir. Yüksek sermaye yatırımı gerektiren cam sanayiinde enerji kullanımı da yoğundur. Cam üretiminin ergitme teknolojisine dayalı olması, cam fırınların sürekli olarak faaliyette ve üretimin kesintisiz olmasını gerektirmektedir. Bu kesintisiz üretim ihtiyacı cam sanayiini hassas ve gözetilmesi gereken bir sektör kılmaktadır. Üretim girdilerinin tamamına yakınını yurtiçinden sağlayan, sermaye, enerji yoğun ve aynı zamanda yüksek kapasite kullanımı ile çalışma zorunluluğu olan bir sektördür.

2018 yılnda cam üretimi 36.5 miyon ton’a ulaştı. Bu rakam 2017 verileri ile karşılaştırıldığıda %0.2 oranında armış gözüküyor. Yüksek bir büyüme gösteremese de, bulunduğu seviyeyi koruyor. En büyük üretici ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere’dir. Bu ülkeler aynı zamanda geri dönüşüm  oranlarının en yüksek olduğu ülkelerdir.

2018 yılında 2017’ye göre Avrupa’nın cam ihracat tonajı %0,6 artışla 3,14 milyon tona, tutarı ise %1,9 artışla 6,91 milyar Euro’ya çıktı. İhracatın yapıldığı ülkeler %44,8 ile Avrupa’nın diğer ülkeleri, %15,5 İsviçre, %7,3 Türkiye, %11,9 ABD, %6,4 Afrika, %4,4 Rusya oldu.

İthalat rakamlarıysa %11,6 artışla 4,5 milyon ton ve %6,6 artışla 6,36 milyar Euro oldu. İthalatın %39’u Çin’in de içinde bulunduğu Uzak Doğu Asya’dan yapıldı. Türkiye’nin ithalattaki payı ise %9,4 oldu.

2030 yılında Emisyonların %43 düşürülmesi hedefi, Avrupa’da cam üretimini olumsuz etkileyecek, Avrupa ithalatının artarak devam etmesine neden olacaktır.           
 
YÖNETİMDEN

Varzene Footer Görsel
 

Üretiyoruz, Öyleyse VAR'ız...

1925 yılında İzmir İktisat Kongresi açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, “halk olarak” zenginleşmekten bahseder.

Devamı

BİZE ULAŞIN

+90 216 784 11 40
[email protected]
2024 Varzene Metal©
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry