Denizcilik
Denizcilik
 

Günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ı deniz taşımacılığı ile gerçekleştirilmektedir. Deniz yolu ile yapılan bu ticaret bazı istisnalar dışında, tamamen serbest rekabet ortamında, 150’den fazla ülkeye kayıtlı bulunan ve neredeyse her milletten bir milyondan fazla denizcinin çalıştığı, 50 binden fazla gemi (300gt ve üzeri ) ile yapılmaktadır.

Küreselleşmenin temel fonksiyonu olan “ürünlerin ülkeler arasındaki akışı” açısından, denizcilik sektörü küresel ekonominin anahtarıdır. Bu yüzden denizcilik, tüm dünyada stratejik bir sektör olarak kabul edilmektedir.

Türkiye’nin 2008’den bu yana deniz yoluyla yapılan ticareti, 213,6 milyon tondan 324 milyon tona; armatörlerinin kontrolünde olan filo, 13,183 milyon dwt’den 28,589 milyon dwt’ye ve adet olarak da 1003 gemiden 1484 gemiye artış göstermiştir.

Türk deniz ticaret filosu yük taşıma kapasitesi ile 2019 yılı başı itibarıyla dünya 15.’sidir. Tersane sayısı 2019 itibarıyla 78’e ve gemi inşa kapasitesi 4,44 milyon dwt’e ulaşmıştır. 2019 yılı Mart ayı itibarıyla 134 adet gemi siparişinin (adet bazında Çin, Japonya ve G. Kore’den sonra dördüncü sırada), büyük çoğunluğunu römorkörler oluşturmaktadır. Bugün, tersanelerde yabancı müşterilere LNG yakıtlı hibrit yolcu ve araç ferileri, LNG yakıtlı römorkörler, LNG yakıtlı hidrolik hibrit sevk sistemine sahip römorkörler ve uzaktan kumandalı tekneler gibi katma değeri yüksek deniz araçları üretilerek ihraç edilmektedir.

Ayrıca, tersaneler savunma sanayinde aktif rol oynamaya başlamış ve Türkiye’nin ihtiyaçları yerli ve ulusal üretim ile karşılanmış; çeşitli savunma ve sahil güvenlik gemileri yurt dışına ihraç edilmiştir.

Bunlara ilaveten, yaklaşık 22 milyon dwt’lik bakım-onarım kapasitesi ile Türkiye bölgede bir onarım üssü olma yönünde önemli bir imkân kazanmıştır.

Süper yat (24mt ve üstü) inşasında 2019 global sipariş defteri verilerinde Türkiye, 3000mt toplam uzunluk ve 41.553 toplam gros tonaj ile dünya sıralamasında 4’üncü sıradadır.

Deniz turizminde tekne bağlanabilecek marina, barınak ve diğer tesislerin sayısı 83’e, yat bağlama ve çekek yeri kapasitesi 27,360 tekneye ulaşmıştır.

Bu gelişmelerin ve verilerin ışığında, küresel ve bölgesel gelişmelere bağlı olmak kaydıyla, denizcilik sektörünün gelişiminin ve ülkeye sağlayacağı katma değerin 2020 yılı ve devamında daha da artacaktır.

Varzene Metal teknolojik yeteneklerini, sadece Türk deniz taşımacılığı sektörünün taleplerini karşılamak için değil, aynı zamanda bu yönde küresel ve bölgesel ihtiyaçları karşılamak için de, uluslararası normlara uygun olarak geliştirmektedir.

Bu çerçevede, Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün deniz çevresinin korunması ile ilgili olası çalışmalarını da yakından takip ediyoruz. Gemileri çevreye duyarlı kılmak için uygulanabilir çözüm arayışları devam etmektedir. Bu amaçla yeni gemi inşası, yeşil gemi yapımı ve gemi güçlendirme konusunda Türkiye’nin yeteneklerinden yararlanmak isteyen ülkeler ve nakliye şirketleri işbirliği çalışmaları içindedir.

Türkiye’nin ulusal planlamalarında Denizcilik sektörünün, küresel ekonomideki yeri ve önemi dikkate alındığında, dünyada olduğu gibi stratejik bir sektör olarak ele alınmaya başlanması ekonomik, teknolojik, siyasi ve stratejik gelişim adına daha fazla katma değer sağlayacaktır. 
Denizcilik 1
Denizcilik 2
Denizcilik 3
Denizcilik 4
Denizcilik 5
Denizcilik 6
YÖNETİMDEN

Varzene Footer Görsel
 

Üretiyoruz, Öyleyse VAR'ız...

1925 yılında İzmir İktisat Kongresi açılış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, “halk olarak” zenginleşmekten bahseder.

Devamı

BİZE ULAŞIN

+90 216 784 11 40
[email protected]
2024 Varzene Metal©
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry