Teknoloji - ÜretimÜretim işleminin kalitesini belirleyen en kritik faktör, üretim prosedürlerinin iyi uygulanmasıdır. Bu prosedürler Varzene Metal'de oldukça sıkı uygulanır ve kontrol edilir. Bilgisayar destekli sıcak şekillendirme programları ile her bir alaşım ailesi, çap aralıkları boyunca, homojen ve orantılı bir şekilde çoğaltılır. Bu programlar, malzeme özelliklerinin standardizasyonunu garanti eder.

Varzene Metal üretim imkanları Sürekli Döküm, Vakum İndüksiyon Ergitme (VIM), Vakum Ark Ergitme (VAR), Açık İndüksiyon Erigtme (IF), Vakum Kap İndüksiyon Ergitme (VCAP) ve Açık Kalıpta Dövme, Isıl işlem, Haddeleme, Soğuk Çekme ve Mekanik İşlemedir.


Varzene Akış Diagramı
Üretim Genel