Enerji ve Çevre
Enerji ve Çevre Mühendisliği

Fotovoltaik, rüzgar enerjisi veya jeotermal enerjide, yeni enerji teknolojileri son yıllarda büyük adımlarla gelişti. Günümüzde birçok sanayileşmiş ülke, yıllık elektrik üretiminin önemli bir kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretmektedir. Bununla birlikte, küresel düzeyde, fosil yakıt (kömür ve doğal gaz) ve nükleer enerjiden elektrik üretimi de önümüzdeki yıllarda azalmayacak, tam tersi büyümeye devam edecektir.

Geleneksel enerji üretiminde yaşanan en büyük zorluk enerji santrallerinde verimlilik seviyesini yükseltmektir. Bu yüzden nikel alaşımları ve özel alaşımlar önemli ölçüde belirleyici rol oynar. Buna ilave olarak, Varzene Metal tarafından üretilen nikel malzemelerin, yakıt hücreleri, atık su arıtımı veya nakliye ve dağıtım şebekeleri gibi çevre dostu teknolojilerin çalıştırılmasına yardımcı olduğu bir dizi çevresel uygulama vardır.
Enerji 1
Enerji 2
Enerji 3
Enerji 4
Enerji 5
Enerji 6
Enerji 7
Enerji 8