Otomotiv
Otomotiv

Günümüzden farklı olarak gelecekte otomotiv sektöründe daha çok elektrikli, otonom ve bağlantılı araçlar yaygınlaşacaktır. Zamanla fosil yakıtlı araba üretimleri yasaklanacak ve elektrikli arabaların altyapıları devlet yardım ve teşvikleriyle hızla iyileştirilecektir. Küresel araba üreticileriyle rekabet edebilmek açısından yerli arabanın pazarlanması oldukça önemlidir. Bununla birlikte fosil yakıt kullanımı ve çevresel sorunlardan dolayı artık elektrikli arabaların bir zorunluluk haline gelmeye başladığı gerçeği de ortadadır.

Türkiye açısından yerli otomobilin ekonomiye katkısı ve önemi incelenmelidir. Türkiye’nin yerli elektrikli araba üretmeye yönelik başlattığı girişim ve başarıya ulaşması bazı küresel markaların elektrikli otomobil üretimlerini öne çekmeye başlaması, otomotiv sektörünü başlı başına etkileyecek ve yeni politikalar ve pazarlama stratejileri belirlenmesine yol açacaktır.